Coachingsamtal

Coachingsamtal individuellt / grupp:

Coachens roll är att med olika coachingverktyg såsom MI-teknik, nätverkskartläggning, livshjul mm frigöra fokuspersonens eller gruppens egna resurser.

Ett coachingsamtal á 60 min.

Coachingpaket om fem eller tio samtal á 60min.

Välkommen med förfrågan!