Om

Ferox Focus vision:

Vi som arbetar i Ferox Focus tror på vår vision, att vi med vår utbildning och erfarenhet kan ge människor i socialt utsatta situationer nya möjligheter och förutsättningar att möta utmaningar i samhället.

Visionen grundar sig på begreppet KASAM, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i hela vårt arbete.

Vårt fokus ligger på att skapa tillitsfulla relationer och vårt mål är att varje person vi möter ska gå vidare från Ferox Focus med en ökad livskvalitet och tryggare levnadsvillkor.

Då verksamheten är privat kan vi utforma Ferox Focus efter vår egen vision och de arbetssätt vi tror på.

Varmt välkommen att höra av er!

om oss