Motivations och Utslussboende

2016-05-23 08.47.29Motivations och Utslusscoaching:

Ferox Focus erbjuder drogfritt boende med individuell coaching som leder till lägenhet med andrahandskontrakt och boendecoach för > 18 år och uppåt, kvinnor, män, par med eller utan barn som behöver, för de, rätt förutsättningar att leva ett ansvarsfullt och självständigt liv samt vara delaktig på ett positivt sätt i samhället.

Fokus ligger på delaktighet och återanpassning i samhället. Coachingsamtal med MI-teknik är navet i verksamheten och vi anpassar coachingen efter individens behov. Uppföljning sker kontinuerligt och genomförandeplanen revideras därefter.

Målet är att Fokuspersonen efter avslutad utsluss ska känna ökad trygghet, självständighet och livskvalitet. Den ska också vara rustad för samhällets utmaningar. När placeringen hos Ferox Focus upphör har man förstahandskontrakt, daglig sysselsättning, egen försörjning och en meningsfull fritid.

I utslusscoaching ingår:                                                                                                               En diplomerad social-coach till varje boende samt jour vid behov                                      Motiverande Intervjuande samtal                                                                                                      Stöd i myndighetskontakter                                                                                               Ekonomisk kartläggning                                                                                                               Social färdighetsträning                                                                                                                    Daglig sysselsättning; skola, praktik eller arbete                                                              Nätverksarbete                                                                                                                         Meningsfulla fritidsaktiviteter                                                                                      Månadsrapport till uppdragsgivare                                                                                        Kontinuerlig uppföljning

Välkommen med er förfrågan!