Walk & Talkcoaching

Walk & talk coaching:

Coachingsamtalet kombineras med frisk luft ute i naturen.                                                       Ett coachingsamtal a 60min.                                                                                                  Coachingpaket om fem eller tio samtal a´60min.

Välkommen att kontakta oss!